Inventari de Jardins Patrimoni de Catalunya (IJPC)

Conèixer millor els jardins ens ajuda a redescobrir la nostra pròpia identitat i el respecte pels valors culturals i artístics del nostre patrimoni col·lectiu.

Els jardins conserven en la seva composició, col·lecció d’espècies i estètica els trets etnològics, històrics i artístics com objectes d’un museu.

La supervivència d’un jardí resideix en el reconeixement dels seus valors, però amb això no és suficient: a més a més és necessari que la societat sigui coneixedora d’aquests valors i estigui disposada a conservar-los.

Només es conserva allò que es coneix i s’estima.

Comprendre es buscar i trobar allò que és comú entre el que és diferent.
Si no es pot comparar tampoc es pot comprendre.
Jorge Wagensberg
(1948-2018)